Skip to content

บริการ

“บ้านผู้หว่าน” พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกท่านได้เข้ามาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อ เติมเต็มความรู้ และทำกิจกรรมต่างๆ ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้

 • หอประชุมใหญ่
 • ห้องประชุมเล็ก
 • ห้องประชุมย่อย
 • โสตทัศนูปกรณ์อันทันสมัย
 • วัดสำหรับคนจำนวนมาก
 • วัดน้อยสำหรับกลุ่มย่อย
 • ห้องพักจำนวน 180 ห้อง
 • สระว่ายน้ำ
 • สนามเทนนิส
 • สนามกีฬา
 • ร้านกาแฟ
 • ลานจอดรถที่จุรถได้กว่า 200 คัน